De Baadster

De dr. Struyckenstraat

De Dr. Struyckenstraat is de hoofdverbinding tussen het centrum van Breda en Princenhage. Deze straat doorsnijdt het vierkante Dr. Struyckenplein dat ligt in het door de Heerlense architect F.P.J. Peutz getekende gedeelte van het Heuvelkwartier. In een voormalige vijver op het plein staat de Baadster van de Tilburgse (amateur-) beeldhouwster S. Perquin-Brons. Aannemersbedrijf Eijkelenburg uit Rosmalen schonk dit beeld aan de gemeente Breda in 1953 bij het voltooien van de eerste naoorlogse nieuwe wijk in Breda "Het Heuvelkwartier". Onthulling van de baadster in 1954 (bron: stadsarchief)

Het geschenk.

Het aanvaarden van het geschenk verliep niet zonder discussie in de gemeenteraad. Drie raadsleden waren tegen het accepteren van het beeld "een vrouw en naaktů". Raadslid Van Eeden zag liever het Bloemenmeisje (Hein Koreman 1952) dat - nog steeds - in het plantsoentje aan het eind van de Irenestraat in Breda staat.

De Baadster: Foto van Bea Hoeks-De laat, (bron: stadsarchief)

De originele baadster was van beton. De Haagse kunstenaar Rob Pleijsier verving in 1990 het beeld door een replica van de door hem zelf uitgevonden kunststof sterrit. Tijdens een overleg in 1988 met wethouder mevrouw Rattink pleitte ik ervoor om de zwaar beschadigde Baadster te vervangen door een minder na´eve, abstracte sculptuur. Maar het beschikbaar zijn van een fors bedrag in het restauratiefonds gaf de doorslag om een kopie te laten maken.

De Baadster

Velen noemen de Baadster (zee-)meerminnetje. Misschien is dat omdat het werk associaties oproept met de bekende Zeemeermin, die in een gelijkende pose over de haven van Kopenhagen uitkijkt: meer nog dan met het schilderij Badende vrouwen (1900) van Pierre-August Renoir (1814-1919).

Jan Blokland

Nawoord redactie:

De terugkeer van de baadster is niet zonder slag of stoot verlopen. Nadat de bewoners het lange tijd hadden moeten doen met een lege sokkel in de droogstaande vijver besloot een toen 71 jarige bewoonster bij wijze van demonstratieve actie zelf op het sokkel te gaan staan. En omdat de baadster naakt was, wilde ze zichzelf ook ontdoen van haar blouse. De medebewoners vonden dat toch wel een beetje te ver gaan maar het protest hielp.

De baadster was dan wel teruggeplaatst maar anno 1994 was de vijver een bak vol rotzooi op een verloederend plein. De werkgroep Struyckenplein is toen een actie begonnen. Het plaatje hiernaast, waar de baadster vanwege de rommel haar sokkel verlaat en wegloopt, was daarvan een symbool.
De gemeente heeft toen geld beschikbaar gesteld, voor de aanleg van een plantsoentje in de vijver. Dit is mede aangelegd door een bewonerswerkgroep. Het resultaat zag er aanvankelijk prima uit
Na een tijdje was de meerderheid van de bewonerswerkgroep verhuisd of door ziekte getroffen en omdat er verder niets voor onderhoud geregeld was verwilderde de beplanting en was na een paar jaar veel bewoners een doorn in het oog. Daarom diende in 2003 een bewoner het idee in voor een opknapbeurt voor de vijver bij bewoners Heuvel aan zet. Dit werd vervolgens als eerste gekozen bij de bewonersverkiezingen. Het platsoentje is op nieuw aangelegd en het onderhoud wordt uitgevoerd door K*pabel.

Baadster die wegloopt vanwege de rommel (bron: wijkraad) Baadster in de bloemen (bron: wijkraad)